Skip to main content

Tag: ekster

Eksters verjagen

ekster verjagen weren flock off
Eksters zijn slimme dieren

De ekster (Pica pica) behoort tot de familie van de kraaiachtigen. Eksters bouwen hun nesten meestal in bomen. Ook eksters kunnen met Flock Off prima geweerd worden. Wij zorgen ervoor dat de overlast van eksters spoedig tot het verleden behoort. Met Flock Off verjaagt u de eksters op een diervriendelijk manier.

De ekster komt voor in heel Europa en een groot gedeelte van Azië. In Nederland en België is de ekster vrijwel overal algemeen, met naar schatting 100.000 broedparen per jaar.

Eksters zijn zeer intelligente vogels en daarom wordt ekster overlast het best door professionelen aangepakt. Neem contact op met ons of een Flock Off certified installer om de mogelijkheden te bespreken.