Skip to main content

Hoe werkt Flock Off?

Vogels die territoriaal zijn ingesteld en vogels die migreren hebben een intern navigatiesysteem dat gebruikt maakt van de magnetische straling van de aarde. Een proteïne in hun lichaam maakt het voor deze vogels om een grid te “zien” van horizontale en verticale lijn vergelijkbaar met onze longitudionale en lattitudionale lijnen.

Flock Off
Flock Off

Flock Off verstoort dit met een electro-magnetisch krachtveld.
Vogels kunnen daardoor niet langer op uw gebouw landen. Het veld is onzichtbaar voor mensen en interfereert niet met draadloze communicatie netwerken zoals wifi of telefoonnetwerken.

Deze techniek heeft zich reeds bewezen in de praktijk. Ook u kunt permanent verlost worden van overlast veroorzaakt door vogels.