Skip to main content

Tag: flock off

Spreeuwen verjagen

Spreeuwenoverlast kan voor heel wat ongemakken zorgen. Spreeuwen verjagen op een efficiënte manier vergt vakkennis. Dankzij Flock Off behoort overlast door spreeuwen tot het verleden.

spreeuw overlast weren
Overlast door spreeuwen

De spreeuwen (Sturnidae) zijn een familie uit de orde van de zangvogels. De naam “Sturnidae” komt van het Latijnse woord voor spreeuw, Sturnus. Spreeuwen gebruiken vaak GSM- en buismasten om te verzamelen. Hun uitwerpselen en foerage kunnen alles wat zich onder de masten bevindt, in 1 uur tijd volledig verwoesten.

Spreeuwen verjagen gebeurt middels Flock Off op een diervriendelijke manier.

Ondervind u last van spreeuwen? Neem dan rechtstreeks contact op met Flock Off, of met een gecertificeerde installateur.

Eerste installateurs geslaagd

In september 2022 heeft Alex Mars van Mega-Des Plaagdierbeheersing uit Lelystad een bezoek gebracht aan Flock Off in Tucson, Arizona. Alex werd daarbij vergezeld door Mega-Des medewerker Dinand Ellens. Beide heren kregen uitgebreid uitleg over de werking van Flock Off. De kennismaking was niet alleen theoretisch van aard, ook de praktijk kwam uitgebreid aan bod. Diverse installaties werden bezocht en er werd meegewerkt aan een nieuwe installatie.

Lees verder

Vogeloverlast? Zo lost u het op!

Bezorgen duiven, meeuwen of spreeuwen u overlast? Flock Off Benelux biedt een oplossing die werkt tegen alle vogelsoorten die of migreren of territoriaal zijn. Hoe dat werkt, leggen wij u graag uit.

Lees verder